Thomas HPTI może pomóc Twojej firmie:

 

Tworzyć plany rozwoju przywództwa i wspierać liderów w rozwoju

 

Angażować liderów w pracę zespołową

 

Wzmacniać zaangażowanie pracowników dzięki silnej pozycji lidera

 

Zwiększać pewność podejmowanych decyzji rekrutacyjnych

 

Wspierać planowanie sukcesji

 

Zatrzymywać najbardziej utalentowanych pracowników, promując ich na stanowiska menadżerskie

 

Jak to działa?

The High Potential Trait Indicator (HPTI) pomaga zidentyfikować potencjał przywódczy poprzez zbadanie cech osobowości. Daje wgląd w to, na ile są one dopasowane do danej roli lub stanowiska na wyższych poziomach zarządzania organizacją. Zaletą analizy jest prostota wykonania przy  równoczesnym dostarczeniu wyczerpujących informacji na temat potencjału omawianych osób. Zrozumienie cech osobowości i tego, w jaki sposób wpływają one na określoną funkcję lub rolę, pomaga omawianym osobom rozwijać swoje mocne strony i pracować nad obszarami wyzwań, aby osiągnąć swój pełny potencjał w pracy.

HPTI wspiera dotychczasowych liderów w stawaniu się coraz lepszymi, jest też obiektywnym narzędziem do identyfikowania i rozwijania ich następców.

Teoria:

 

Autorzy: Ian MacRae i Adrian Furnham

Rok utworzenia: 2006

 

Podstawy teoretyczne:

Kwestionariusz The High Potential Traits Inventory (HPTI) został opracowany przez Iana MacRae i Adriana Furnhama na University College London (UCL) i w High Potential Psychology Ltd.

Thomas HPTI został zaprojektowany w oparciu o model „poziomów optymalnych”; model ten zakłada, że cechy osobowości można uznać za „optymalne” w oparciu o wymagania określonej roli lub stanowiska.

HPTI opisuje następujące obszary:

  • Conscientiousness (Skrupulatność)
  • Adjustment (Dostosowanie)
  • Curiosity (Ciekawość)
  • Risk Approach (Podejście do ryzyka)
  • Ambiguity Acceptance (Akceptacja niejasności)
  • Competitiveness (Rywalizacja)

Odpowiedzi jakich omawiana osoba udzieliła w kwestionariuszu HPTI są odzwierciedlane jako pozycje na osi dla każdej z 6 cech, które plasują się w jednym z czterech zakresów: Niskie, Umiarkowane, Optymalne lub W nadmiarze. Występowanie cechy w zakresie niskim lub nadmiernym będzie miało zarówno zalety, jak i wady. Pewne poziomy cech mogą wskazywać na wysoki potencjał do osiągnięcia sukcesu lub wskazywać na możliwe przeszkody.

 

Format:

Thomas HPTI to kwestionariusz oparty na samoocenie. Osoby określają do jakiego stopnia zgadzają się z 78 twierdzeniami w kwestionariuszu, umieszczając odpowiedzi na skali Likerta 1-7 (1 „całkowicie się nie zgadzam” na 7 „całkowicie się zgadzam”) Wypełnianie kwestionariusza HPTI trwa zaledwie 8-10 minut.

 

Rzetelność i trafność:

Kwestionariusz HPTI został opracowany po wieloletnich badaniach prowadzonych wspólnie przez ekspertów, specjalistów, praktyków i naukowców, w ramach programów badawczych, m.in. na University College London i w High Potential Psychology Ltd.

HPTI został gruntownie sprawdzony i zoptymalizowany pod kątem zastosowań w miejscu pracy, po przeprowadzeniu badań psychometrycznych z udziałem tysięcy uczestników, a uzyskane dane poddano zaawansowanym metodom statystycznym.

Dla każdej z analiz Thomas International dostępny jest raport lub zestaw raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby były one precyzyjne, łatwe w interpretacji i przyjazne dla użytkownika.

Tu możesz ściągnąć raport przykładowy Thomas HPTI w języku angielskim.

WRÓĆ NA GÓRĘ