Program Człowiek w centrum uwagi – czyli obsługa klienta, z której możemy być dumni to kompleksowy warsztat rozwoju umiejętności składających się na proces obsługi klienta, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Warsztaty mają na celu rozwój i wyćwiczenie umiejętności niezbędnych do profesjonalnej obsługi klienta, uczy umiejętności zarządzania relacjami z klientem w procesie dostarczania produktów i świadczenia usług.

CEL WARSZTATU

Podczas warsztatów uczestnicy poznają najważniejsze zasady budowania pożądanego kontaktu z Klientem. Uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności radzenia sobie z emocjami Klientów oraz praktycznego stosowania zasad komunikacji z danym typem Klienta, tak aby za pomocą miękkiego, niekonfliktowego oddziaływania, wprowadzać Klienta w obszar wspólnego budowania rozwiązania dla jego potrzeb.

ZAKRES

Moduł – Doświadczenia Klienta w obszarze obsługi, a w nim m.in.:

 • Interpretacje obsługi Klienta
 • Subiektywność oczekiwań i potrzeb
 • Materialna usługa i personalna obsługa
 • Obsługa wewnętrzna/zewnętrzna
 • Kto jest Twoim Klientem?

Moduł – Obsługa, z której możemy być dumni, a w nim m.in.:

 • Zachowania Klientów
 • Poziom naszego zadowolenia vs. poziom zadowolenia Klientów
 • Wybory jakich dokonujemy
 • Ludzie w organizacji
 • Biorę odpowiedzialność za problem
 • Wyznaczanie celów
 • Najlepsze na co Nas stać …

Moduł – Zaangażowanie umysłu, a w nim m.in.:

 • Obsługa i mózg – jakie mają znaczenie?
 • Lewa półkula i prawa półkula
 • Zmysły w budowaniu relacji z Klientami
 • Dostrzeganie innej perspektywy

Moduł – jak się komunikujemy, a w nim m.in.:

 • Koło komunikacji Mehrabiana
 • Elementy komunikacji niewerbalnej
 • Mowa ciała, a obsługa Klienta
 • Różnice kulturowe – trzeba to wiedzieć!

Moduł – Budowanie relacji, a w nim m.in.:

 • Definicje i składowe dobrych stosunków
 • Dobre stosunki = Świadome dopasowanie
 • Każdy ma swój własny „stan naturalny”
 • Jak osiągnąć dobre stosunki w relacji z Klientem?

Moduł – Głaski, a w nim m.in.:

 • Świat faktów i świat emocji;
 • Zwycięzcy i przegrani – poczucie własnej wartości;
 • Co to są Głaski i jakie są rodzaje głasków
 • Krótki przewodnik po dawaniu głasków.

Moduł – Analiza transakcyjna, a w nim m.in.:

 • Analiza transakcyjna – definicje i poznanie własnego profilu
 • Okno Johari – lepsze zrozumienie siebie
 • Rodzaje transakcji
 • Wykorzystanie 3 JA w kontekście obsługi Klienta
 • Jak utrzymać komunikację na poziomie Dorosły-Dorosły?

Moduł – Asertywność, a w nim m.in.:

 • Emocje i ich wpływ na zachowania nasze i Klientów
 • Poczucie własnej wartości
 • Bycie asertywnym, czyli…?
 • Ja jestem w porządku – Ty jesteś w porządku.

Moduł – podsumowanie

KORZYŚCI

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy:

 • Na bazie własnych doświadczeń zrozumieją różnorodność potrzeb i oczekiwań Klientów, a także ich subiektywność.
 • Zrozumieją jak ważne jest pozytywne nastawienie i jak ogromny wpływ ich postawy mają na proces obsługi Klienta
 • Doświadczą wychodzenia ze strefy komfortu i ustalą cele rozwojowe w związku ze swoją pracą.
 • Będą znali tajniki funkcjonowania mózgu, dzięki czemu lepiej będą rozumieć zachowania własne, swoich Klientów i będą potrafili nimi zarządzić.
 • Zrozumieją wpływ faktów i emocji na obsługę Klienta i nauczą się wykorzystywać te elementy w kontaktach i budowaniu dobrych relacji.
 • Nauczą się metod dopasowania, rozpoznawania zachowań i postaw Klientów i zrozumieją jak ważne jest to w kontekście budowania dobrych stosunków z Klientem aby osiągnąć porozumienie.
 • Poznają koncepcję „trzech JA” i ról w jakie wchodzimy w życiu codziennym. Poznają i zrozumieją gry komunikacyjne i nauczą się wykorzystywać je w kontekście profesjonalnej obsługi Klienta.
 • Będą czuli większą pewność siebie w sytuacjach trudnych z Klientami, nauczą się przekazywać i przyjmować odmienne stanowisko, poznają formuły i asertywne komunikaty niezbędne w codziennej pracy z Klientem.

  UCZESTNICY

  Warsztat skierowany jest do pracowników Działów Obsługi Klienta tzw. pracowników „Front Desk”, osób zarządzających zespołami obsługi klienta oraz dla osób zainteresowanych tematyką.

  Program warsztatów oparty został o know-how globalnego domu szkoleniowego TMI.

Wielkość grupy

Max. 14 osób

Koszt dla uczestnika

1690 zł* za osobę (+23% VAT)

*Szczegóły ceny:

W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego trenera, materiały szkoleniowe w formie i zakresie dostosowanym do programu zajęć, ciepły posiłek w ciągu dnia, kawę/herbatę w trakcie krótkich przerw, dyplom/certyfikat uczestnictwa.

Nie zapewniamy miejsc parkingowych – zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej.

Zapytaj o to szkolenie

WRÓĆ NA GÓRĘ