Bateria testów TST/GIA pozwala z dużą dokładnością oszacować ile czasu badana osoba będzie potrzebować, aby przyswoić sobie umiejętności potrzebne w nowej roli. Dzięki analizie zdolności poznawczych u Twoich ludzi, będziesz w stanie utrzymać ich zaangażowanie w pracę, zapewniając im wyzwania na optymalnym poziomie. Zastosowanie TST/GIA pozwala także zidentyfikować potencjalnych liderów, osoby samodzielne i dobrze radzące sobie z rozwiązywaniem problemów merytorycznych.

Narzędzie:

 

Co bada: zdolności poznawcze/ potencjał intelektualny

 

Typ testu: normatywny test inteligencji płynnej i skrystalizowanej

 

Czas wypełniania: ok. 30 – 40 minut

 

Thomas GIA/ TST mierzy potencjał przyswajania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, czyli zdolności poznawcze osoby. Bateria testów Thomas TST/ GIA pomaga wybrać kandydatów posiadających umiejętność szybkiego przyswajania nowych procedur i reagowania na zmiany, a co za tym idzie maksymalizowania swojej wydajności dla dobra firmy. Pomaga także ocenić jak skuteczne w przypadku tej osoby będzie specjalistyczne szkolenie.

Teoria:

 

Autor testu: Dr. Peter Dann

Rok utworzenia: 1992

 

Podstawy teoretyczne:

Bateria TST została opracowana pod kierunkiem Prof. Sidneya Irvine’a, natomiast autorem jej odpowiednika administrowanego on-line – GIA – jest Dr Peter Dann z Human Assessment Laboratory (Uniwersytet w Plymouth). Firma Thomas International włączyła TST do swojej oferty w roku 1993, natomiast GIA w 2006. W Polsce Bateria TST jest dostępna od 2008 roku; bateria GIA od roku 2014.

Według teorii Raymonda Cattella (1966), inteligencję możemy podzielić na dwa komponenty:

Inteligencja płynna (czysta szybkość intelektualna) – podstawowe procesy intelektualne związane z myśleniem abstrakcyjnym, umiejętnością generalizacji oraz wyciąganiem logicznych wniosków (Carroll, 1993). Z inteligencji płynnej korzystamy przy rozwiązywaniu nowych problemów, szukaniu logicznych wyjść z sytuacji i identyfikowaniu prawidłowości.

Inteligencja skrystalizowana (uwarunkowana środowiskowo) –umiejętności werbalne, mechaniczne, numeryczne itd. Inteligencja skrystalizowana warunkuje umiejętność praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i doświadczenia.

Bateria testów TST diagnozuje poziom inteligencji płynnej. W skład jej odpowiednika online – baterii GIA wchodzi również element odnoszący się do inteligencji skrystalizowanej (według klasyfikacji umiejętności kognitywnych Carrolla), dlatego w jej formalnej definicji pojawia się koncept „inteligencji ogólnej”. Jednak, w obydwu rozwiązaniach diagnoza ukierunkowana jest znacząco bardziej na komponent związany z wrodzoną szybkością intelektualną, niż wiedzą deklaratywną, poprzez pomiar szybkości przetwarzania informacji w obrębie podstawowych zdolności kognitywnych (szybkość postrzegania, rozumowanie werbalne itd.). Dlatego wynik ogólny obydwu testów jest współczynnikiem podatności na szkolenia, raczej niż informacją dotyczącą klasycznie postrzeganego IQ.

Baterie testów TST/GIA badają potencjał przyswajania wiedzy i szybkość procesów przetwarzania informacji. Narzędzia mają szereg obszarów zastosowania – procesach rekrutacyjnych, w poszukiwaniu sposobów skuteczniejszego zatrzymywania pracowników w organizacji, w budowaniu strategii rozwoju i zarządzania, przy określaniu potrzeb rozwojowych, w doradztwie zawodowym, planowaniu sukcesji i budowaniu benchmarków.

Baterie testów TST i GIA zostały opracowane na tych samych podstawach teoretycznych, co  służące do pomiaru zdolności kognitywnych i potencjału szkoleniowego, opracowane na potrzeby brytyjskiej Armii rozwiązanie BARB (British Army Recruitment Battery). Po początkowym okresie, kiedy używana była jedynie wersja testu papier-ołówek, zastosowano pionierskie na tamte czasy rozwiązanie polegające na automatycznym, komputerowym generowaniu pytań testowych, co dawało możliwość tworzenia różnych, lecz ekwiwalentnych wersji tego samego testu.  (Irvine, Dann & Anderson, 1990).

 

Dla każdej z analiz Thomas International dostępny jest raport lub zestaw raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby były one precyzyjne, łatwe w interpretacji i przyjazne dla użytkownika.

Tu możesz ściągnąć raport przykładowy Thomas GIA.

WRÓĆ NA GÓRĘ STRONY