CEL

Celem warsztatu jest poznanie teorii Wielkiej Piątki i praktyczne zastosowanie tej wiedzy celem poprawy komunikacji i współpracy w zespole.

Teoria Wielkiej Piątki to jedna z najlepiej znanych i opisanych koncepcji w obszarze psychologii, która znajduje odzwierciedlenie w życiu zawodowym i prywatnym.

Wielka Piątka – Pięcioczynnikowy Model Osobowości – zwraca uwagę na pięć podstawowych cech osobowości: neurotyzm (odpowiednikiem w PERSO.IN jest skala Obstacles – Trudności), ekstrawersję (Stimulators – Stymulatory), sumienność (Responisibities – Obowiązki), ugodowość (People – Ludzie) i otwartość na doświadczenia (Experiences – Doświadczenia).

Kwestionariusz PERSO.IN jest narzędziem wiarygodnym, psychometrycznym, rzetelnym i przygotowanym przez grupę polskich psychologów.

RAPORT INDYWIDUALNY

Uczestnicy otrzymają go na szkoleniu. Dopełni i doprecyzuje 5 obszarów oraz ryzyka i przewagi w każdym z nich. Dookreśli sfery, w których sprawdzają się najlepiej i zarazem z których czerpiesz największą satysfakcję.

Czynniki osobowościowe odgrywają ogromne znaczenie w naszej pracy. Model Wielkiej Piątki odpowiada na pytanie: Jak najbardziej optymalnie wykorzystać swoją osobowość i swój potencjał w pracy zawodowej?

Każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję nie tylko poznać swoje mocne strony wynikające z czynników osobowościowych, ale także dowiedzieć się jaką perspektywę mają inni członkowie zespołu.

Z OSOBOWOŚCIĄ ZWIĄZKI WYKAZUJĄ:

  • posiadane kompetencje
  • wybory zawodowe
  • motywacja
  • sukcesy życiowe
  • kreatywność
  • zaangażowanie
  • efektywne przywództwo

Zapytaj o to szkolenie

WRÓĆ NA GÓRĘ