W jaki sposób menadżerowie mogą precyzyjnie określić obszary z których wynikają niedostateczne osiągnięcia i te, na których pracownicy powinni skoncentrować swoje działania? Otrzymanie informacji zwrotnej od kluczowych współpracowników lub podwładnych jest efektywnym sposobem na zdefiniowanie potencjalnych obszarów do rozwoju. Proces ten pozwala także określić poziom samoświadomości u pracowników i zrozumieć wpływ jaki mają na resztę organizacji.

Narzędzie:

 

Co bada: ocena 360 stopni

 

Typ testu: kwestionariusz

 

Czas wypełniania: ok. 30 minut

 

Ocena Thomas 360 stwarza możliwość udzielenia konstruktywnej i szczerej informacji zwrotnej, pozwalając Twoim ludziom budować samoświadomość – zrozumieć wpływ jaki mają na innych, zdefiniować obszary do rozwoju i podnieść efektywność.  Pozwala w sposób prosty i szybki zgromadzić informacje od otoczenia badanej osoby, a także dokonać porównania tych informacji z własnymi odczuciami na temat swojej pracy.

 

Ocena 360 pomoże:

  • Lepiej zarządzać czasem menadżerów, aby mogli poświęcać go więcej osobom odnoszącym najlepsze wyniki
  • Odkryć obszary, które mogą mieć wpływ na obniżenie efektywności pracowników
  • Osiągnąć lepszą komunikację między poszczególnymi osobami i całymi zespołami
  • Podnieść samoświadomość Twoich ludzi

Teoria:

 

Autor testu: Sarah Hamilton-Gill

Rok utworzenia: 2012

 

Podstawy teoretyczne:

Rozwiązanie Ocena Thomas 360 Kreator zostało stworzone i wprowadzone na rynek w Wielkiej Brytanii w roku 2012, w Polsce w roku 2013. Od swojego poprzednika na Platformie Thomas różni się elastycznością i możliwością pełnego dostosowania zastosowanego kwestionariusza do potrzeb organizacji. Jego przewagą na tle innych tego typu rozwiązań dostępnych na polskim rynku jest fakt, iż cały proces jest w pełni zautomatyzowany, może być zarządzany przez jedną osobę z wewnątrz organizacji, przy zachowaniu maksymalnej miarodajności informacji i niewielkich nakładach czasowych.

Ocena 360° pozwala osobie lepiej zrozumieć specyfikę swoich działań i ocenę ich efektywności, ponieważ każdy z respondentów oferuje spojrzenie z innej perspektywy na jej/jego kompetencje.  Co więcej, zachowanie anonimowości daje respondentom większą swobodę wypowiedzi.

Rozwiązanie Thomas 360 Kreator pozwala stworzyć kwestionariusz oceny ściśle dopasowany do potrzeb organizacji. Użytkownik ma do wyboru 8 uniwersalnych szablonów, które może w dowolny sposób zmieniać. Może również czerpać z banku 31 w pełni edytowalnych kompetencji, do których przypisanych jest 248 twierdzeń do wyboru; lub zbudować kwestionariusz od podstaw korzystając z własnych zasobów.

 

Format:

Ocena Thomas 360 Kreator:

Wybierz szablon lub w inny sposób opracuj kwestionariusz oceny, a następnie przydziel go osobie ocenianej i wybranym osobom z jej otoczenia. Respondenci oceniają twierdzenia odnoszące się do poszczególnych kompetencji na skali 1 – 7 (gdzie 1 oznacza konieczność rozwoju, a 7 doskonałą skuteczność). Kwestionariusz zawiera również część, gdzie respondenci mają możliwość dodania oceny wyrażonej własnymi słowami.

Raport zawiera podsumowanie ocen wszystkich respondentów. Graficznie uwidocznione są w nim również znaczące różnice między oceną własną osoby, a oceną jej otoczenia, co pozwala osobom uświadomić sobie możliwe rozbieżności w postrzeganiu poszczególnych obszarów działania i związanej z nimi skuteczności, a także wyeliminować wynikające z nich nieporozumienia.

Dla każdej z analiz Thomas International dostępny jest raport lub zestaw raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby były one precyzyjne, łatwe w interpretacji i przyjazne dla użytkownika.

Tu możesz ściągnąć raport przykładowy Oceny Thomas 360.

WRÓĆ NA GÓRĘ STRONY