Test Thomas PPA (wcześniej popularny „APOs”) to oparte na metodologii DISC narzędzie badające preferowany styl zachowania w miejscu pracy. Jest to test behawioralny, ipsatywny – czyli bazujący ta tym, jak osoba sama postrzega swoje zachowanie, a co za tym idzie, niewartościujący. Celem analizy jest sprawdzenie jakie predyspozycje wynikają z preferowanego stylu omawianej osoby i w jakim stopniu ten styl dopasowany jest do wymogów stanowiska, zespołu, lub też kultury organizacyjnej.

Narzędzie:

 

Co bada: preferowany styl zachowania

 

Typ testu: ipsatywne narzędzie psychometryczne

 

Czas wypełniania: ok. 8 minut

 

Thomas PPA dostarcza danych dotyczących stylu zachowania osób w pracy, zwiększając trafność podejmowanych decyzji rekrutacyjnych, określając obszary w których warto zainwestować środki przeznaczone na szkolenia i rozwój, a także wskazując gdzie potrzebne byłoby wprowadzenie zmian, by zmniejszyć rotację na stanowiskach.

 

Narzędzie pozwala także menadżerom bardziej efektywnie zarządzać, a co za tym idzie poświęcać mniejszą ilość czasu osobom, które nie osiągają wyników. Zamiast tego mogą oni koncentrować energię na tych pracownikach, którzy rzeczywiście przyczyniają się do rozwoju firmy.

 

Wypełnienie kwestionariusza Thomas PPA zajmuje tylko około 8 minut. Osoba przeprowadzająca Analizę otrzymuje wykres (profil osobowy) na podstawie którego może określić mocne strony i potencjalne ograniczenia omawianej osoby, jej/ jego styl komunikowania się, wartości dla organizacji, czynniki motywujące, kluczowe obawy i styl zachowania pod presją.

Po wypełnieniu przez osobę kwestionariusza, użytkownik otrzymuje natychmiastowy dostęp do 18 dodatkowych raportów przydatnych w procesach dopasowywania osób do stanowisk, kategoryzacji nadesłanych dokumentów aplikacyjnych, zarządzaniu, coachingu, budowaniu programów rozwojowych i szkoleniowych.

Teoria:

 

Autor testu: Thomas M. Hendrickson

Rok utworzenia: 1958

 

Podstawy teoretyczne:

Na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku, Dr. Thomas Hendrickson rozwinął teorię DISC zapoczątkowaną przez Williama Moultona Marstona – rozbudował ją pod kątem wykorzystania w środowisku zawodowym i opracował kwestionariusz Thomas PPA, który  opublikował w roku 1958. W ofercie firmy Thomas International na świecie Analiza Thomas PPA znajduje się od roku 1981, na polskim rynku natomiast pojawiła się w roku 1994, jako APOs.

Marston opisał zachowania ludzi w polu dwóch osi z rozgraniczeniem między zachowaniem aktywnym lub reaktywnym, w zależności od indywidualnego postrzegania środowiska jako sprzyjającego lub nieprzyjaznego. Te cztery wymiary tworzą matrycę, na bazie której można określić indywidualny styl zachowania, opisane przez cztery czynniki: Dominacja, Komunikatywność (Wpływ), Stabilizacja oraz Adaptacja /ang.: Dominance, Inducement, Submission, Compliance (DISC)/. Teoria Marstona została opisana przez niego w publikacji ‘Emotions of Normal People’ w roku 1928. Wywodzi się z nurtu psychologii i psychoanalizy.

 

Format:

Analiza Thomas PPA jeste testem ipsatywnym , opartym na samoocenie. Oznacza to, że opisuje osoby tak, jak same się postrzegają, nie porównując jej z normą dla danej populacji. Jest to kwestionariusz wymuszonego wyboru, składający się z 24 rzędów słów opisujących, z których osoba wybiera określenia najbardziej i najmniej pasujące do jej stylu zachowania. Wymaga dokonania 48 wyborów z pośród 96 określeń, a czas jego wypełnienia wynosi ok. 8 minut.

Analiza Thomas jest dostępna w formacie elektronicznym online, a także w wersji papier-ołówek. Dla osób poniżej 18 roku życia, oraz takich, które wypełniają kwestionariusz nie w języku ojczystym, dostępna jest wersja kwestionariusza  z definicjami (PPA Plus), w kilku wariantach językowych

 

Rzetelność i trafność:

Thomas PPA, jak pozostałe rozwiązania Thomas, poddawane są rygorystycznym testom rzetelnościowym i walidacyjnym.  Thomas PPA posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (British Psychological Society – BPS) potwierdzający, że spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Narzędzie zostało zbadane według kryteriów technicznych ustalonych przez międzynarodową komisję walidacyjną European Standing Committee on Tests and Testing, będącą częścią European Federation of Psychologists’ Associations.

Thomas International jest partnerem Psychometrics Centre na Cambridge University (http://www.psychometrics.cam.ac.uk/), gdzie Thomas PPA jest stale poddawane psychometrycznej weryfikacji.

 

Zastosuj Thomas PPA aby:

  • Wybierać właściwe osoby na właściwe stanowiska
  • Poprawić komunikację
  • Zwiększać motywację i zaangażowanie pracowników
  • Zdefiniować obszary do rozwoju
  • Zarządzać wynikami

Dla każdej z analiz Thomas International dostępny jest raport lub zestaw raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby były one precyzyjne, łatwe w interpretacji i przyjazne dla użytkownika.

Tu możesz ściągnąć przykładowe raporty Thomas PPA: PPA profil osobowy; PPA Leadership Skills

WRÓĆ NA GÓRĘ STRONY