Test Thomas TEIQue dostarcza odpowiedzi na pytania w jakim stopniu Twoi pracownicy są w stanie odczytywać emocje swoje i innych ludzi oraz jak wykorzystują tę wiedzę do budowania relacji.

Narzędzie:

 

Co bada: inteligencja emocjonalna

 

Typ testu: normatywne narzędzie psychometryczne

 

Czas wypełniania: ok. 30 minut

 

Inteligencja emocjonalna jest aspektem odróżniającym pracowników wybitnych od przeciętnych, a przewaga ta jest im potrzebna by efektywnie działać w dzisiejszej skomplikowanej rzeczywistości ekonomicznej. Thomas TEIQue to narzędzie, które pokaże Twoim pracownikom do jakiego stopnia rozumieją swoje mocne strony i ograniczenia, jak reagują na presję,  jak interpretują reakcje innych, radzą sobie z nimi i wykorzystują tę wiedzę do budowania relacji, jak są zmotywowani i elastyczni. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie efektywniej dobierać i kształcić swoich przyszłych liderów.

 

Zastosuj Thomas TEIQue aby: 

  • Lepiej rozumieć emocje Twoich ludzi i sposób w jaki kształtują reacje
  • Rekrutować kandydatów o odpowiedniej inteligencji emocjonalnej
  • Pielęgnować zaangażowanie i lojalność
  • Usprawnić komunikację
  • Odpowiednio dopasować strategie zarządzania

 

Autorem Thomas TEIQue jest dr K.V. Petrides, który również sprawuje nad nim merytoryczną opiekę i stale je rozwija. Jest to jedno z najlepiej przebadanych narzędzi psychometrycznych, polecane przez poważane w środowisku międzynarodowym Laboratorium Psychometryczne przy University College London (UCL). Więcej informacji dotyczących podstaw teoretycznych narzędzia Thomas TEIQue dostępnych jest na stronie www.psychometriclab.com.

Teoria:

 

Autor testu: K.V. Petrides, PhD

Rok utworzenia: 1998, ciągle rozwijany

 

Podstawy teoretyczne:

Autorem Thomas TEIQue jest dr K.V. Petrides, który również sprawuje nad nim merytoryczną opiekę i stale je rozwija. Jest to jedno z najlepiej przebadanych narzędzi psychometrycznych, polecane przez poważane w środowisku międzynarodowym Laboratorium Psychometryczne przy University College London (www.psychometriclab.com).

Kwestionariusz TEIQue oparty jest na teorii inteligencji emocjonalnej jako cechy opracowanej przez K.V Petridesa, która opisuje ten konstrukt jako układ danych opartych na własnej percepcji aspektów emocjonalności na niższych poziomach hierarchii osobowości.

Badanie inteligencji emocjonalnej jako cechy pozwala na przypisanie wymiernych wartości kluczowym aspektom osobowości.

Kwestionariusz bada przekonania osób dotyczące swoich umiejętności emocjonalnych (jak osoba postrzega swoją skuteczność w zakresie identyfikowania, rozumienia i zarządzania emocjami swoimi i innych ludzi). Przekonania te pozwalają w dokładny sposób przewidzieć niezmiernie szeroki wachlarz zachowań i potencjał osiągnięć, z których wiele ma istotne znaczenie w kontekście pracy zawodowej – satysfakcji, zarządzania stresem, umiejętności liderskich, pracy zespołowej, świadomości organizacyjnej, zaangażowania itd

 

Format:

TEIQue jest kwestionariuszem opartym na samoocenie. Osoby wypełniające analizę oznaczają do jakiego stopnia zgadzają się z przedstawionymi twierdzeniami, wykorzystując do tego celu siedmiostopniową skalę Likerta (gdzie 1 oznacza „całkowicie się nie zgadzam” a 7 „całkowicie się zgadzam”). Test składa się ze 153 twierdzeń.

 

Rzetelność i trafność:

Thomas TEIQue, jak i nasze pozostałe rozwiązania, poddawane są rygorystycznym testom rzetelnościowym i walidacyjnym.  Thomas TEIQue posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (British Psychological Society – BPS) potwierdzający, że spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Narzędzie zostało zbadane według kryteriów technicznych ustalonych przez międzynarodową komisję walidacyjną European Standing Committee on Tests and Testing, będącą częścią European Federation of Psychologists’ Associations.  Więcej informacji dotyczących podstaw teoretycznych narzędzia Thomas TEIQue dostępnych jest na stronie www.psychometriclab.com.

Dla każdej z analiz Thomas International dostępny jest raport lub zestaw raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby były one precyzyjne, łatwe w interpretacji i przyjazne dla użytkownika.

Tu możesz ściągnąć raport przykładowy Thomas TEIQue.

WRÓĆ NA GÓRĘ STRONY